Czym są klimatogramy?

Klimatogram to graficzne przedstawienie cech klimatu występujących w ciągu roku na danym obszarze. W skład budowy klimatogramu wychodzi:

 • oś odciętych, przedstawiająca kolejne miesiące
 • oś rzędnych, na której umieszczone są wartości elementów meteorologicznych
 • diagram słupkowy, za pomocą którego przedstawiona jest średnia miesięczna sumy opadów w milimetrach
 • wykres liniowy, który informuje o średniej miesięcznej temperatury powietrza wyrażonej w °C

Analizując klimatogramy należy posiadać wiedzę na temat stref klimatycznych i różnych typach klimatu występujących w tych strefach.  Ziemia wg klasyfikacji Okołowicza podzielona jest na 5 głównych stref klimatycznych: równikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną, okołobiegunową.

Cechy klimatu jakimi charakteryzuje się każda ze stref związane są zarówno z szerokością geograficzną (czynnik strefowy) jak i z wysokością nad poziomem morza czy działalnością człowieka (czynniki astrefowe). Każda ze stref klimatycznych posiada różne typy klimatów.

 1. Strefę klimatów równikowych wyróżnia największa roczna suma opadów ok. 2000mm. Wyróżniamy w niej następujące typy klimatów:
 • Klimat równikowy wybitnie wilgotny, charakteryzuje się bardzo wysokimi opadami przez cały rok, oraz nieznacznymi amplitudami temperatur.
 • Klimat podrównikowy wilgotny, wahania temperatury są większe, a miesięczna suma opadów niższa.
 • Klimat podrównikowy suchy, główną jego cechą jest występowanie pory suchej oraz wysoka średnia temperatura powietrza.
 1. Strefa klimatów zwrotnikowych- najbardziej sucha, rejon występowania największych pustyń. Opady ok. 250 mm, w głębi kontynentu jeszcze mniej. Typy klimatów to przede wszystkim:
 • Klimat wilgotny, występujący w strefach oddziaływania monsunów. Charakteryzuje się bardzo wysokimi opadami w porze deszczowej (lato) oraz niskimi w porze suchej (zima). Średnia temperatura powietrza jest wysoka.
 • Klimat kontynentalny suchy, występują niskie opady oraz duże dobowe wahania temperatury.
 • Klimat kontynentalny skrajnie suchy, opady sporadyczne lub ich brak, najbardziej suchy typ klimatu, wysoka amplituda temperatury powietrza.
 1. Strefa klimatów podzwrotnikowych, opady od 500-1000 mm, wielkość opadów atmosferycznych przypada głównie na okres jesienny i zimowy, wyróżniamy następujące typy klimatów:
 • Klimat śródziemnomorski występują w nim ciepłe i suche lata oraz łagodne zimy z temperaturą powyżej 0°C. To właśnie w porze zimowej obserwujemy największe opady atmosferyczne.
 • Klimat kontynentalny suchy.
 • Klimat kontynentalny skrajnie suchy.
 1. Strefa klimatów umiarkowanych, roczna suma opadów to od 250 do 1000 mm. Wielkość opadów zmienia się wraz ze stanem oddalenia od wybrzeży. W strefie tej wyróżnić można następujące typy klimatów:
 • Klimat morski, opady dość równomierne w przeciągu roku, niska roczna amplituda powietrza. Temperatura rzadko spada poniżej 0°C.
 • Klimat ciepły przejściowy, opady występują przez cały rok, są natomiast niższe niż w przypadku klimatu morskiego. Występują roczne wahania temperatury powietrza.
 • Klimat kontynentalny ciepłe lata, mroźne zimy. Wysoka roczna amplituda powietrza. Największe opady przypadają w porze letniej.
 1. Strefa klimatów okołobiegunowych, niska suma opadów poniżej 250mm, głównie w postaci śniegu.
 • Klimat subpolarny, cechą charakterystyczną jest krótkie, zimne lato oraz długa mroźna zima.
 • Klimat polarny, temperatura poniżej 0°C przez cały rok.

Przykład: Przyporządkuj podane klimatogramy (1-3) do odpowiedniego typu klimatu (A-C). Odpowiedź uzasadnij.

 • klimat śródziemnomorski
 • klimat wybitnie wilgotny
 • klimat monsunowy
 1. [https://www.geografia24.eu/geo200_publikacje/album/1.%20GEOGRAFIA%20FIZYCZNA%20%C5%9AWIATA/3.%20ATMOSFERA/Klimatogramy/index.html]
 1. [https://www.geografia24.eu/geo200_publikacje/album/1.%20GEOGRAFIA%20FIZYCZNA%20%C5%9AWIATA/3.%20ATMOSFERA/Klimatogramy/index.html]
 1. [https://www.geografia24.eu/geo200_publikacje/album/1.%20GEOGRAFIA%20FIZYCZNA%20%C5%9AWIATA/3.%20ATMOSFERA/Klimatogramy/index.html]

Rozwiązanie:

Analizujemy klimatogram nr.1.

 • Roczna suma opadów równomiernie rozłożona w ciągu roku i bardzo wysoka
 • Średnia roczna temperatura powietrza powyżej 25°C
 • Niska roczna amplituda powietrza

Klimatogram oznaczony cyfrą 1 przedstawia typ klimatu wybitnie wilgotny

Analizujemy klimatogram nr. 2.

 • Opady rozłożone nierównomiernie w ciągu roku. Występowanie pory deszczowej i suchej
 • Bardzo wysokie opady w okresie letnim
 • Wysoka średnia roczna temperatura powietrza, powyżej 25°C
 • Niskie roczne wahania temperatury

Klimatogram oznaczony jako 2 przedstawia typ klimatu monsunowy

Analizujemy klimatogram nr. 3

 • Wysokie opady z wyjątkiem pory letniej
 • Łagodne zimy, temperatura nie spada poniżej 0°C
 • Zauważalne choć niskie roczne wahania temperatury powietrza

Klimatogram oznaczony nr. 3 przedstawia klimat śródziemnomorski

Odpowiedź: a-3; b-1; 2-c