Mapa synoptyczna – co to?

Mapa synoptyczna, mapa która przedstawia stan pogody w danym czasie na znacznym obszarze. Określana inaczej mapą pogody. Może być powierzchniowa lub górna. Mapy synoptyczne przedstawiają w sposób graficzny i numeryczny wyniki pomiarów otrzymywane ze stacji meteorologicznych. Aby dokonać analizy mapy synoptycznej należy określić:

  • Położenie ośrodków barycznych (Wyż, Niż)
  • Kierunek przepływu mas powietrza
  • Rodzaj napływających mas powietrza
  • Rodzaj, położenie i przemieszczanie się frontów atmosferycznych
  • Zjawiska meteorologiczne występujące na określonym terenie tj: temperaturę, opady, siłę i kierunek wiatru, zachmurzenie

Mapa synoptyczna składa się z konturów lądów i granic administracyjnych będących tłem mapy. Na nie naniesione są izobary, czyli linie łączące punkty o tym samym ciśnieniu barycznym. Następnie umieszczane zostają zjawiska meteorologiczne w postaci graficznej i numerycznej oraz dołączana jest legenda opisująca wykorzystywane symbole.

Symbole zastosowane na mapach synoptycznych i ich oznaczenia:

Grafiki zaczerpnięte ze strony: [http://www.pogodynka.pl/polska/mapa_synoptyczna]

  1. Układy ciśnienia- izobara co 5 hPa:

Litera niebieska W- wyż baryczny
Litera czerwona N- niż baryczny

  1. Masy powietrza:

Front ciepły- linia z półokręgami oznaczona kolorem czerwonym
Front chłodny- linia z trójkątami oznaczona kolorem niebieskim
Front zokludowany- linia naprzemiennie z półokręgami i trójkątami w kolorze fioletowym lub brązowym
PP- powietrze polarne
PA- powietrze arktyczne
PZ- powietrze zwrotnikowe
m- morskie
k- kontynentalne
s- stare
c- ciepłe

  1. Zachmurzenie oznacza się metodą obserwacji i przypisuje się odpowiedni stopień zachmurzenia. Od nieba bezchmurnego do zachmurzenia całkowitego
  2. Prędkość wiatru: miarą prędkości wiatru jest m/s. Na mapie synoptycznej zaznacza się prędkość wiatru oraz jego kierunek
  3. Zjawiska meteorologiczne:

Zadanie: Na podstawie dołączonej mapy synoptycznej opisz przebieg pogody na obszarze kontynentu z wyszczególnieniem Polski. Zwróć uwagę na rozkład ośrodków barycznych, oraz rodzaj mas powietrza. Opisz zjawiska meteorologiczne i przebieg frontów atmosferycznych.

[https://eszkola.pl/geografia/mapa-synoptyczna-5066.html?strona=2]

Nad Europą północną wschodnią w tym również Polską zaobserwować można potężny wyż, który ukształtował pogodę dla tego obszaru. W tej części kontynentu ciśnienie atmosferyczne osiąga wartość od 1035 hPa do 1067 hPa. W Warszawie jest to ok. 1037 hPa. Temperatura powietrza niska za sprawą mas powietrza polarno- kontynentalnego. W Polsce wynosi ona -17,3°C. Im dalej na północny wschód temperatura powietrza się obniża. Nad Północną częścią Europy zachmurzenie niskie lub niebo bezchmurne (Polska). Wiatr głównie północno-wschodni. W Polsce osiąga wartość 1 m/s. Nad Skandynawią i Rosją wysokie opady śniegu. W Rosji możliwe zamiecie śnieżne. W Polsce w tym czasie niskie opady śniegu głównie w północno- wschodniej części kraju. Część Europy środkowej i południowej w obszarze niżu barycznego. Przyniósł on układ frontów atmosferycznych. Dominujący jest front chłodny. Na mapie dostrzec można również front ciepły i zokludowany. Temperaturę kształtują masy powietrza polarnego morskiego ciepłe. Temperatura w okolicach 0°C. Nad Sycylią i południową częścią Grecji możliwe burze.