Jak rozpoznawać chmury?

Chmury są mikroskopijnymi cząsteczkami wody lub lodu, skłębionymi i zawieszonymi w atmosferze. Powstają w wyniku kondensacji czyli zamiany pary wodnej w wodę, oraz w wyniku resublimacji czyli zamiany pary wodnej w lód.

Gdy ciepłe powietrze unosi się do góry, z powodu obniżania temperatury ulega ono ochładzaniu, aż do momentu w którym para wodna przekształca się w wodę lub lód

Według międzynarodowego Atlasu chmur wydanego przez Światową Organizację Meteorologiczną,  istnieje ponad setka różnego rodzaju chmur. W zależności od ich wysokości na niebie, można je podzielić na chmury piętra niskiego, średniego, wysokiego oraz chmury o budowie pionowej, obejmujące kilka pięter atmosfery.

Chmury dzieli się również ze względu na ich kształty, oraz tego czy z nich pada, oraz co z nich pada.

chmury warstwowe (Stratus)

– Są to chmury piętra niskiego.

Zalegają na wysokości od 100m do 2km, zbudowane są z kropelek wody, lub kryształków lodu. Są to chmury występujące w postaci jednolitej białej lub szarawej warstwy. Nie dają opadów, czasem pada z nch bardzo drobny deszcz, lub mżawka

Chmury kłębiaste (Cummulus)

-Są to chmury piętra średniego,

Zalegają na wysokości od 1-6km. Zbudowane są z kropelek wody lub kryształków lodu. Są to gęste chmury o kształcie walców lub kopuł, oddzielone od siebie w taki sposób, że, można wyróznić wyraźne kształty każdej z takiej chmur. Gdy oświetla je słońce są śnieżno białe. Ten typ chmur zwiastuje dobrą pogodę i umiarkowany ale porywisty wiatr. Gdy tego typu chmury zbijają się w gromadki zwiastuje to deszcz, który pojawi się za kilka dni.

Chmury pierzaste (Cirrus)

-Są to chmury piętra wysokiego,

Zalegają na wysokości od 6-13 km, zbudowane są z kryształków lodu. Posiadają kształty białych pasemek i włókien, są jakby takie poszarpane. Te chmury położone są na tyle wysoko w atmosferze, że opady z nich nigdy nie docierają do ziemi. Takie chmury zwiastują dużą zmianę pogody. Słyszałem kiedyś nawet takie przysłowie: Gdy cirrus na niebie pogoda się zepsuje.

W każdym z tych trzech głównyh typów tj. Cummulus, Cirrus i Stratus, możemy wyróżnić różne podtypy chmur np:

  • średnio-kłębiasta(altocummulus)
  • średnio-warstwowa(altostratus)
  • nisko-warstwowa
  • kłębiasto-deszczowa (cumulonimbus)

Powstają również chmury, które są połączeniem tych trzech głównych typów np.: kłębiasto-pierzaste (cirrocummulus), warstwowo-pierzaste (cirrostratus), kłębiasto-warstwowe (stratocummulus),

Opady ciągłe i długotrwale są wynikiem rozwoju chmur związanych z przejściem frontów atmosferycznych. Ten rodzaj opadów powstaje z chmur Nimbostratus i Altostratus. Bardzo intensywne, lecz krótkotrwałe opady dają chmury o budowie pionowej czyli Cumulonimbus.

Mżawka powstaje najczęściej z chmur Stratus i Stratocumulus

Podsumowanie

  • Chmury niskiego poziomu (cumulus, stratus, stratocumulus), które leżą poniżej 2km
  • Chmury średniego poziomu (altocumulus, nimbostratus, altostratus), które tworzą się na wysokości od 2–6 km)
  • Chmury wysokiego poziomu (cirrus, cirrocumulus, cirrostratus), które tworzą się powyżej 6 km.
  • Chmury pionowe np kłębiasto-deszczowa (Cumulonimbus), który góruje nad niską, średnią i górną atmosferą.
  • Chmurami, z których występuje opad są chmury kłębiasto-deszczowa(cumulonimbus) i nimbostratus. Te, z których opad jest możliwy to stratus, cumulus, stratocumulus, altostratus.
  • Chmury niedające opadów deszczu to altocumulus, cirrostratus, cirrocumulus.