Budowa warstw skorupy Ziemi

Nauką zajmująca się badaniem budowy wnętrza ziemi i opisywaniem zachodzących w niej procesów jest geologia. Prowadzone przez geologów nawierty w ziemi, pomagają uzyskać sporą ilość cennych informacji, o budowie górnej części skorupy ziemskiej.

Najgłębsze nawierty geologów, sięgają około 12-13 km wgłęb Ziemi. To stosunkowo mało , jeśli weźmiemy pod uwagę, że promień naszej planety sięga 6371 km. Przewiercono więc tylko niecałe 0,2% drogi do środka Ziemi.

Z pewnością nie uda się geologom dowiercić tak głęboko, więc raczej nie będą mogli zbadać tą metodą głębiej leżących skał i warstw ziemi. Wraz z rozwojem nauk, geologom, przychodzi jednak na pomoc inna dziedzina nauki tzw. geofizyka.

Na podstawie analizy przebiegu fal sejsmicznych, powstałych w wyniku naturalnych wstrząsów wywołanych trzęsieniami ziemi, a czasem specjalnie przeprowadzanych wybuchów, geofizycy mogą ustalić sporo informacji, o tym jak i z czego zbudowane jest wnętrze naszej planety.

Geofizycy badają po prostu jak zachowują się fale sesjsmiczne, rozchodzące się w głębi ziemi, pośród obiektów o różnej gęstościach i róznych właściwościach fizycznych. Analiza zachowania tych fal, pozwala ustalić jakie warstwy znajdują się w głębi Ziemi i z czego są zbudowane.

Istotnych informacji o budowie wnętrza Ziemi dostarczają również badania wieku względnego i bezwzględnego skał.

Na podstawie badań, udało się ustalić że nasza planeta, zbudowana jest najprawdopodobniej, z kilku warstw o odmiennym składzie chemicznym i różnych właściwościach fizycznych.

I tak w budowie wnętrza Ziemi wyróżnia się 3 główne warstwy: skorupę ziemską. płaszcz Ziemi (płaszcz dolny i płaszcz górny) oraz jądro Ziemi (jądro wewnętrzne i jądro zewnętrzne),

Skorupa ziemska

Najbardziej zróżnicowana, jest tzw. skorupa ziemska, które jest warstwą znajdującą się najbliżej powierzchni Ziemi. Pod oceanami skorupa ziemska ma kilka kilometrów grubości, a w obrębie kontynentów do kilkudziesięciu kilometrów grubości. Warstwa ta zbudowana jest głównie z granitów i innych głębinowych skał magmowych, przykrytych skałami osadowymi

Płaszcz Ziemi

To warstwa wystepująca poniżej skorupy ziemskiej. Ma grubość od 2800-2900 km, a temperatura, która tam występuje, sięga nawet, od 4,5-5 tysięcy stopni Celsjusza. W części płaszcza, która jest najbliższa powierzchni, skały, które go tworzą są w stanie stałym, a im bliżej wnętrza ziemi, tym stają się bardziej płynne. Część płaszcza, która styka się ze skorupą ziemską nazywana jest płaszczem zewnętrznym(górnym) a część bliższa środkowi Ziemi, nazywana jest płaszczem wewnętrznym(dolnym).
Skorupa ziemska wraz ze sztywną (skalną) górną częścią płaszcza tworzy litosferę. Ma ona grubość od kilku km pod grzbietami śródoceanicznymi do ok. 120 km pod lądami

Jądro Ziemi

Poniżej płaszcza ziemskiego, tj. na odległości niższej niż 2900 km wgłęb ziemi, aż do samego środka ziemi, znajdują się warstwy nazywane jądrem Ziemi. Promień jądra wynosi około 3500 km, a temperatura jaka tam panuje sięga nawet 6 tysięcy stopni Celsjusza. Część wewnętrzna jądra z powodu bardzo wysokiego ciśnienia jest ciałem stałym, skrystalizowanym, a pozostała jego część tzw. jądro zewnętrzne jest najprawdopodobniej w stanie płynnym.