Następstwa ruchu obiegowego Ziemi

Obieg Ziemi wokół Słońca odbywa się po eliptycznej orbicie oddalonej od Słońca średnio 150 mln km  (wielkość tę nazywamy  jednostką astronomiczną, AU). Z racji eliptycznego kształtu orbity, dystans między Ziemią a Słońcem zmienia się regularnie w ciągu roku. Latem północna półkula znajduje najdalej od Słońca (152 mln km), natomiast zimą stosunek odległości wynosi najmniej (147 mln km). Ponadto ziemska oś utrzymuje stałe nachylenie ( 66°33’) względem płaszczyzny orbity, co przekłada się na zmianę oświetlenia Ziemi w ciągu roku.

Zanim przejdziemy do konsekwencji wynikających z ruchu obiegowego ziemi, wskażmy na najbardziej oczywiste dowody świadczące o tym, że taki ruch w ogóle ma miejsce:

  • paralaksa bliskich gwiazd: ziemski obserwator jest w stanie zauważyć jedynie nieznaczne zmiany położenia gwiazd znajdujących się najbliżej Ziemi, natomiast bardziej oddalone ciała niebieskie pozostają dla niego
  • efekt Dopplera: jest to zjawisko oparte na zmianie częstotliwości fal świetlnych, które docierają do obserwatora na Ziemi; w praktyce wiążę się to ze zmienioną barwą odbieranego światła. Kiedy Ziemia porusza się po części orbity zbliżonej do Słońca, wówczas widzimy światło o wyższej częstotliwości, natomiast gdy wchodzi w części oddaloną – dociera do nas światło o niższej częstotliwości.

Skoro już udowodniliśmy, że ruch obiegowy istnieje, omówmy następstwa z niego wynikające:

  • rok przestępny: ruch obiegowy odbywa się w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara, a cały cykl obiegu zajmuje ok. 365 dni 6 godzin.
  • astronomiczne pory roku: wyznaczane są na podstawie rocznego cyklu zmian oświetlenia ziemi. Na całej kuli ziemskiej występują w jednakowych cyklach.
Pora roku Kalendarzowy początek
Wiosna 21 marca
Lato 22 czerwca
Jesień 23 września
Zima 22 grudnia

Ważne jest, aby odróżniać astronomiczne od kalendarzowych pór roku, te pierwsze bezpośrednio związane są z ilością energii słonecznej, która dociera do powierzchni Ziemi. Półkula północna posiada zsynchronizowane pory roku – kalendarzowe pokrywają się z astronomicznymi. Natomiast na półkuli południowej pory roku kalendarzowe są przesunięte względem astronomicznych o pół roku – lato rozpoczyna się 22 grudnia, zaś wiosna 22 września.

  • zmienne poziomy oświetlenia Ziemi: niektóre szerokości geograficzne przyjmują większą porcję promieni słonecznych, co w konsekwencji wpływa na różnice pod względem klimatu,
  • zmienna wysokość Słońca nad horyzontem: na różnych szerokościach geograficznych Słońce osiąga odmienne wysokości w cyklu rocznym,
  • występowanie dni i nocy polarnych: zjawisko obecne w strefie podbiegunowej (za tę sferę przyjmuje się tern od kół biegunowych do biegunów). Jedną z przyczyn występowania dni oraz nocy polarnych jest nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny orbity, i tak:

– dzień polarny: słońce pozostaje na horyzoncie ponad 24 godziny i  nie schodzi z firmamentu na biegunie polarnym przez kolejne pół roku. Im dalej na południe od bieguna polarnego, tym krótsze dni polarne: na kole podbiegunowym dzień polarny trwa jedynie 24 godziny w skali roku.

– noc polarna: słońce nie pojawia się nad horyzontem. Na biegunie polarnym noc polarna trwa pół roku, natomiast na kole podbiegunowym ok. 24 godziny.

  • zmiany w  długości trwania dnia i nocy na Ziemi: występowanie zmian w długości dnia i nocy jest tym większe, im dalej znajdujemy się od strefy międzyzwrotnikowej. W samej strefie międzyzwrotnikowej długość dnia i nocy niemal nie zmieniają się w perspektywie całego roku – noc trwa tam tyle samo co dzień przez cały rok. Ekstremalne różnice występują w strefie najbardziej oddalonej od zwrotnika, czyli na biegunach – tam przez pół roku panuje noc, natomiast druga część roku to dzień.