Kąt wklęsły i wypukły

Kątami wklęsłymi nazywamy wszystkie kąty o mierze większej od 180o , jednak równocześnie mniejszej, niż 360o  : α Є (180o ; 360o ), których punkty wewnętrzne nie można połączyć odcinkiem bez przecinania ich ramion.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 3.

Kątami wypukłymi nazywamy wszystkie katy o mierze mniejszej, bądź równej 180o : α Є (0o ; 180o, których dwa wewnętrzne punkty można połączyć odcinkiem, nie przecinając tym samym jego ramion.