Kąt wpisany i środkowy

Kąt wpisany, to kąt wypukły, którego wierzchołkiem jest dowolnie wybrany punkt na okręgu, a ramiona tworzące kąt, stanowią jednocześnie cięciwę okręgu.

Miary kątów wpisanych w koło, opartych na tych samych łukach są zawsze równe.

∢AWB = ∢AW2B

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 3.

Kąt środkowy to taki kąt, który posiada wierzchołek w środku koła, a tworzące go ramiona są półprostymi i stanowią jednocześnie promienie okręgu.

Kąt środkowy i kąt wpisany oparty na tym samym łuku okręgu

Miara kąta środkowego jest dwa razy większa od miary kąta wpisanego, opartego na tym samym łuku okręgu co kąt środkowy. Zapis: α = 2 · β