Kolory oranżu metylowego w kwasach i zasadach

Oranż metylowy jest barwnikiem azowym, w temperaturze pokojowej krystalicznym, pomarańczowym ciałem stałym. Należy do wskaźników kwasowo-zasadowych, co oznacza, że zmienia barwę w zależności od pH środowiska. W laboratoriach stosuje się jego wodne roztwory. Oranż metylowy w roztworach zasad i w wodzie destylowanej ma jasną barwę żółto-pomarańczową. W kwasach o pH < 3,2 jest intensywnie czerwony. Im wyższe pH kwasu, tym mocniej oranż metylowy przechodzi w kolor czerwono-pomarańczowy, a następnie pomarańczowo-żółty.

Oranżu metylowego jako wskaźnik pH

1. w wodzie destylowanej – żółto-pomarańczowa
2. w kwasie – czerwona
3. w zasadzie – żółto-pomarańczowa