Konfiguracje elektronowe pierwiastków chemicznych

Poniżej przedstawiono wszystkie dotychczas odkrytych pierwiastków chemicznych wraz z ich konfiguracją elektronową na poszczególnych podpowłokach. Pierwiastki zostały uporządkowane zgodnie z rosnącą liczbą atomową (liczba Z). Aby szybko odszukać właściwy element możesz użyć opcji Ctrf + F.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 1.

Wodór H:
1s1

Hel He:
1s2

Lit Li:
1s2 2s1

Beryl Be:
1s2 2s2

Bor B:
1s2 2s2 2p1

Węgiel C:
1s2 2s2 2p2

Azot N:
1s2 2s2 2p3

Tlen O:
1s2 2s2 2p4

Fluor F:
1s2 2s2 2p5

Neon Ne:
1s2 2s2 2p6

Sód Na:
1s2 2s2 2p6 3s1

Magnez Mg:
1s2 2s2 2p6 3s2

Glin Al:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

Krzem Si:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2

Fosfor P:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3

Siarka S:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Chlor Cl:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Argon Ar:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Potas K:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Wapń Ca:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

Skand Sc:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2

Tytan Ti:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2

Wanad V:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2

Chrom Cr:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

Mangan Mn:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2

Żelazo Fe:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

Kobalt Co:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2

Nikiel Ni:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2

Miedź Cu:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Cynk Zn:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2

Gal Ga:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1

German Ge:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2

Arsen As:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3

Selen Se:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4

Brom Br:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5

Krytpon Kr:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6

Rubit Rb:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1

Stront Sr:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2

Itr Y:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2

Cyrkon Zr:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2

Niob Nb:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1

Molbiden Mo:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1

Technet Tc:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2

Ruten Ru:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 5s1

Rod Rh:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1

Pallad Pd:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10

Srebro Ag:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1

Kadm Cd:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2

Ind In:
2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1

Cyna Sn:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2

Antymon Sb:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3

Tellur Te:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4

Jod I:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5

Ksenon Xe:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6

Cez Cs:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1

Bar Ba:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2

Lantan La:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s2

Cer Ce:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f1 5s2 5p6 5d1 6s2

Prazeodym Pr:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f3 5s2 5p6 6s2

Neodym Nd:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6 6s2

Promet Pm:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5 5s2 5p6 6s2

Samar Sm:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f6 5s2 5p6 6s2

Europ Eu:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6 6s2

Gadolin Gd:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6 5d1 6s2

Terb Tb:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s 4p6 4d10 4f9 5s2 5p6 6s2

Dysproz Dy:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f10 5s2 5p6 6s2

Holm Ho:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f11 5s2 5p6 6s2

Erb Er:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12 5s2 5p6 6s2

Tul Tm:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f13 5s2 5p6 6s2

Iterb Yb:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 6s2

Lutet Lu:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d1 6s2

Hafn Hf:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d2 6s2

Tantal Ta:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d3 6s2

Wolfram W:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d4 6s2

Ren Re:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d5 6s2

Osm Os:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s25p6 5d6 6s2

Iryd Ir:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d7 6s2

Platyna Pt:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9 6s1

Złoto Au:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s1

Rtęć Hg:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d106s2

Tal Tl:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p1

Ołów Pb:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2

Bizmut Bi:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p3

Polon Po:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p63d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4

Astat At:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p5

Radon Rn:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6

Frans Fr:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s1

Rad Ra:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s2

Aktyn Ac:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2

Tor Th:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d2 7s2

Protaktyn Pa:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f2 6s2 6p6 6d1 7s2

Uran U:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2

Neptun Np:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f4 6s2 6p6 6d1 7s2

Pluton Pu:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 6s2 6p6 7s2

Ameryk Am:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 7s2

Kium Cr:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 6d1 7s2

Berkel Bk:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f9 6s2 6p6 7s2

Kaliforn Cf:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f10 6s2 6p6 7s2

Einstein Es:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f11 6s2 6p6 7s2

Ferm Fm:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f12 6s2 6p6 7s2

Mendelew Md:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f13 6s2 6p6 7s2

Nobel No:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 7s2

Lorens Lr:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 7s2 7p1

Rutheford Rf:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d2 7s2

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – kursy maturalne.