Kwasy nieorganiczne tlenowe i beztlenowe

Związki chemiczne zbudowane z atomu wodoru oraz reszty kwasowej nazywamy kwasami. O kwasie beztlenowym mówimy wówczas, gdy resztę kwasową stanowi atom niemetalu (np. HCl – kwas chlorowodorowy). Z kwasem tlenowym mamy natomiast do czynienia, gdy reszta kwasowa zbudowana jest z tlenu oraz przynajmniej jednego innego pierwiastka (np. HNO3 – kwas azotowy (V)).

Kwasy beztlenowe można otrzymać w wyniku reakcji rozpuszczenia w wodzie gazowych wodorków, np. H2S (g) → H2S (aq)

Możliwa jest także reakcja wymiany – reakcja kwasu z niektórymi solami, np.

2 HCl + FeS → H2S + FeCl2

Kwasy tlenowe z kolei powstają w wyniku reakcji tlenków niemetali (tak zwanych bezwodników kwasowych) z wodą, np. SO3 + H2O → H2SO4

lub reakcji kwasów z solami (jest to reakcja wymiany), np. Na2SiO3 + H2SO4 → H2SiO3↓ + Na2SO4

W środowisku wodnym kwasy ulegają w różnym stopniu dysocjacji. W przypadku kwasów wielowodowowych zachodzi dysocjacja wielostopniowa, gdzie w kolejnych etapach odłączane są kolejne atomy wodoru.

Większość kwasów reaguje z metalami aktywnymi chemicznie (należą tutaj np. litowce czy berylowce). W wyniku takiej reakcji metal wypiera z kwasu wodór i powstaje sól,

2 Na + 2 HCl → 2 NaCl + H2

3 Mg + 2 H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3 H2

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 3.

Warto pamiętać o tym, że metale szlachetne nie wypierają wodoru z kwasów. Reagują one jedynie w specyficzny sposób z kwasem siarkowym (VI) i kwasem azotowym (V). Reakcje te zachodzą według następującego schematu:

Metal szlachetny + H2SO4 (st) → siarczan (VI) metalu + SO2↑ + H2O

Metal szlachetny + HNO3 (st.) → azotan (V) metalu + NO2↑ + H2O

Metal szlachetny + HNO3 (rozc.) → azotan (V) metalu + NO↑ + H2O

Kwasy reagują także z tlenkami zasadowymi oraz wodorotlenkami, np.

2 HBr + CaO → CaBr2 + H2O

H2SO3 + K2O → K2SO3 + H2O

2 HI + Ba(OH)2 → BaI2 + 2 H2O

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O