Liczby całkowite

W zbiorze liczba całkowitych znajdują się wszystkie liczby naturalne, ich liczby przeciwne oraz zero. Pośród liczb rzeczywistych znajdą się zatem m.in. 1, 2, 3, jak i -1, -2, -3.

Zbiór liczb całkowitych oznaczany jest symbolem \mathbb{Z}.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook Matematyka część 1.

Zbiór liczb całkowitych dodatnich jest jednocześnie zbiorem liczb naturalnych.

\mathbb{Z}_+=\left \{ 1,2,3,4,5,... \right \}

\mathbb{Z}_-=\left \{ ...-5,-4,-3,-2,-1\right \}

Zbiór liczb całkowitych to uogólnienie zbioru liczb naturalnych, w którym można wykonywać działania odejmowania.