Liczby naturalne

Zbiór liczb naturalnych jest zbiorem liczb całkowitych dodatnich. Dodanie do zbioru liczb naturalnych liczby zero zdarza się, choć nie jest to jednoznaczne.

Zbiór liczb naturalnych oznacza się, stosując symbol . Inne możliwości oznaczenia zbioru, to: \mathbb{N}_+,\mathbb{Z}_+.

\mathbb{N}=\left \{ 1,2,3,4,5 ... \right \}

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook Matematyka część 1.

Jeżeli do zbioru liczb naturalnych zaliczymy 0, wówczas zbiór wygląda następująco:

\mathbb{N}=\left \{ 0,1,2,3,4,5 ... \right \}