Liczby rzeczywiste

Zbiorem liczb rzeczywistych jest zbiór wszystkich liczb, zarówno wymiernych, jak i niewymiernych. Zbiór ten oznaczany jest symbolem .

Liczby rzeczywiste więc to zarówno 0,1, 7, 15, 32, 105.167, 100.000.001, jak i \sqrt{2}, \frac{3}{4}, π.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook Matematyka część 1.