Plony, a zbiory – jak obliczyć wielkości plonów?

Powierzchnie uprawy (powierzchnię zasiewów) wyraża się najczęściej w hektarach (ha).

Zbiory to inaczej całościowa wartość zebranego ziomiopłodu z danej powierzchni zasiewów.

Plony to wyrażenie określające wydajność ziemiopołodu z 1 ha gruntu rolnego. Wyraża się je w decytonach na hektar (dt/ha) lub też kwintala na hektar (q/ha).

Warto zapamiętać zamianę jednostek:
1 km2 = 100 ha
1 ha = 100 a
1 a = 100 m2
1 t = 1000 kg
1 dt = 1q = 0,1 t = 100 kg

Aby obliczyć wielkość plonów musimy znać dane dotyczące dotyczące zbiorami oraz powierzchnią zasiewów. Jeśli dysponujemy innymi danymi, możemy w łatwy sposób zmodyfikować wzór według naszych ograniczeń i potrzeb:

Plony = zbiory / powierzchnia zasiewów

Zbiory = plony x powierzchnia zasiewów

Powierzchnia zasiewów = zbiory / plony