Jak odróżnić fruktozę od glukozy – doświadczenie

Celem odróżnienia glukozy od fruktozy należy przeprowadzić opisane poniżej doświadczenie. Do dwóch probówek dodać wodę bromową oraz roztwór wodorowęglanu. Następnie do pierwszej probówki dodać glukozę, a do drugiej – fruktozę. W pierwszej probówce zaobserwować można odbarwienie się wody bromowej. Widać także wydzielające się pęcherzyki gazu. Zaszła następująca reakcja:

C6H12O6 + Br2 + 2 NaHCO3 → C6H12O7 + 2 NaBr + H2O + 2 CO2↑ – produktem organicznym reakcji jest kwas glukonowy

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 4.

W probówce drugiej natomiast nie obserwuje się żadnych zmian. Dzieje się tak, ponieważ woda bromowa w obecności wodnego roztworu wodorowęglanu sodu utlenia glukozę (należącą do aldoz), a nie utlenia fruktozy (należącej do ketoz). Aldoza zawiera w swojej cząsteczce grupę -CHO, ketoza natomiast – grupę -CHO. Opisane doświadczenie umożliwia odróżnienie aldoz od ketoz, w tym także ich przedstawicieli – glukozy i fruktozy.