Oś symetrii i środek symetrii

Oś symetrii to prosta, przechodząca przez środek figury, względem której dana figura jest do siebie osiowo symetryczna. Oś symetrii dzieli figurę na dwie przystające części. Figury mogą mięć jedną lub więcej osi symetrii.

Figury z jedną osią symetrii:

Figury z dwiema osiami symetrii:

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 3.

Figury z nieskończoną liczbą osi symetrii:

Środek symetrii

Środek symetrii figury, to punkt, w którym schodzą się wszystkie przecinające figurę symetrie, względem którego dana figura jest do siebie środkowo symetryczna. Oznacza to, że dana figura obrócona o 180 wokół środka symetrii nałoży się na siebie.

Wszystkie figury posiadające środek symetrii, nazywane są środkowo-symetrycznymi. Aby figura posiadała środek symetrii, musi mieć więcej niż jedną oś symetrii.

Przykłady figur posiadających środek symetrii: