Izomeria orto, meta, para

Izomeria orto-meta-para jest rodzajem izomerii strukturalnej i opisuje położenie podstawników w pierścieniu benzenowym. Poniżej przedstawiono położenia podstawników w pozycji orto, meta i para – strzałkami zaznaczono pozycje podstawników.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 4.

Podstawniki I i II rodzaju

Izomeria orto-meta-para ma wpływ na przebieg reakcji substytucji do pierścienia benzenowego. Wyróżnia się bowiem podstawniki, które kierują inne grupy w pozycje orto i para (podstawniki I rodzaju) oraz te, które kierują inne grupy w pozycję meta (podstawniki II rodzaju). Do podstawników I rodzaju należą: grupa aminowa (-NH2), grupa hydroksylowa (-OH), grupa alkilowa (np. -CH3), grupa arylowa oraz fluorowce. Podstawnikami II rodzaju są z kolei: grupa nitrowa (-NO2), grupa sulfonowa (-SO3H), grupa aldehydowa (-CHO), grupa karboksylowa (-COOH) oraz grupa cyjanowa (-CN).