Reakcja polimeryzacji i polikondensacji

Reakcja polimeryzacji jest to taka reakcja, w wyniku której ze związków nienasyconych (monomerów) powstaje związek wielkocząsteczkowy, czyli polimer. Aby taka reakcja mogła zajść, potrzebny jest katalizator oraz podwyższona temperatura i odpowiednie warunki ciśnienia. Przykładem reakcji polimeryzacji jest powstawanie polipropylenu w wyniku reakcji n cząsteczek propenu.

Powyższa reakcja zachodzi w obecności katalizatora oraz w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury. Powstały polimer charakteryzuje się odpornością na działanie kwasów, zasad i  większości rozpuszczalników organicznych oraz znaczną odpornością mechaniczną.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 4.

W reakcji polikondensacji także powstają związki wielkocząsteczkowe, nazywane w tym przypadku polikondensatami. W tej reakcji ze związków o małej masie molowej powstają związki o dużej masie molowej. Charakterystyczne jest, że – poza głównym produktem – w reakcji polikondensacji powstają także dodatkowe cząsteczki, takie jak H2O, HCl czy NH3. To odróżnia reakcję polikondensacji od reakcji polimeryzacji.

Przykładem reakcji polikondensacji jest reakcja formaldehydu z fenolem, w wyniku której powstaje żywica fenolowo-formaldehydowa oraz woda.