Jakie cechy wspólne przejawiają rośliny jedno- i dwuliścienne, a co je różni?

Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne to temat, który warto opanować przed maturą. Rośliny okrytozalążkowe, inaczej okrytonasienne, charakteryzują się zredukowanym gametofitem, podwójnym zapłodnieniem oraz okrytymi dwiema osłonkami zalążkami, ukrytymi w zalążniach słupków, czyli zrośniętych owocolistków. Okrytonasienne w zależności od liczby liścieni w zarodku dzieli się na jednoliścienne i dwuliścienne. Porównanie roślin jedno i dwuliściennych może być Twoim zadaniem maturalnym.

Rośliny jednoliścienne – cechy i przykłady

Rośliny jednoliścienne to przede wszystkim rośliny zielne, choć zdarzają się wyjątki w postaci form drzewiastych. Do jednoliściennych należą między innymi: tulipany, storczyki, cebula, strzałka wodna, tatarak i palmy kokosowe.

Jak sama nazwa wskazuje, zarodek jednoliściennych posiada jeden liścień. System korzeniowy jednoliściennych jest wiązkowy, z budową głównie pierwotną. Wiązki przewodzące u tych roślin są drobne, rozproszone po całej szerokości łodygi i zamknięte. Rośliny jednoliścienne nie mają więc klasycznego przyrostu łodygi na grubość, choć wyjątkiem są np. palmy. Blaszki liści jednoliściennych są zwykle niepodzielone, z równoległą nerwacją. Aparaty szparkowe są mniej liczne, ale większe, z biszkoptowymi komórkami szparkowymi. Miękisz jest niezróżnicowany. Kwiaty roślin jednoliściennych posiadają pojedynczy okwiat, obejmujący tylko płatki korony.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z biologii? Zobacz ebook Botanika

Rośliny dwuliścienne – cechy i przykłady

Rośliny dwuliścienne to najliczniejsza grupa roślin, obejmująca ponad 200 tysięcy gatunków. Do dwuliściennych należą m.in. leszczyna, kaktusy, goździk kartuzek, fiołek leśny, kasztanowiec, mniszek lekarski, pomidory czy tymianek.

Zarodek tych roślin posiada dwa liścienie. Najczęściej występuje tu palowy system korzeniowy, który może mieć budowę pierwotną lub wtórną. Rośliny dwuliścienne mają duże wiązki przewodzące, ułożone pierścieniowo (koncentrycznie) i mogą mieć postać wiązki otwartej, z kambium, lub zamkniętej. Może więc tu występować przyrost łodygi na grubość. Blaszki liści roślin dwuliściennych są różnorodne, posiadają nerwację pierzastą lub dłoniastą. Liście zwykle są ogonkowe, zdarzają się przylistki. Aparaty szparkowe roślin dwuliściennych są mniejsze, a komórki szparkowe mają półksiężycowaty kształt. Kwiaty roślin dwuliściennych charakteryzują się podwójnym okwiatem – występują płatki korony i działki kielicha.


Rośliny jednoliścienne i dwuliścienne opanowane?
Przypomnij też sobie, jak wygląda budowa łodygi i czym jest oddychanie tlenowe!
Sprawdź dostępne kursy maturalne, które przygotowują Cię do egzaminów.