Promień atomu, anionu i kationu

Promień atomu jest wielkością wyznaczoną przez przestrzeń zajętą przez elektrony wokół jądra atomowego. Atomy różnych pierwiastków różnią się od siebie wielkością, dlatego różne będą także ich promienie atomowe. W obrębie grupy układu okresowego obserwujemy wzrost promienia atomowego wraz ze wzrostem liczby atomowej. Dzieje się tak ze względu na wzrost liczby powłok elektronowych. W okresie natomiast promień atomu zmniejsza się ze wzrostem liczby atomowej pierwiastka z uwagi na wzrost liczby protonów oraz siły przyciągania elektronów.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 1.

Co ma dłuższy promień?

Charakterystyczne jest także to, że promień jonowy danego pierwiastka jest inny niż jego promień atomowy. Kationy mają promień jonowy mniejszy niż promień atomowy, natomiast w przypadku anionów – jest on większy.