Co to prostokąt?

Prostokąt to figura płaska, która posiada wszystkie kąty wewnętrzne proste.

Własności prostokąta

  • Równość i równoległość przeciwległych boków;
  • Suma kątów wewnętrznych prostokąta wynosi 360°;
  • Sąsiednie boki są względem siebie prostopadłe;
  • Posiada przekątne równej długości, które przecinają się dokładnie w połowie;
  • Miejsce przecięcia przekątnych jest środkiem okręgu opisanego na prostokącie;
  • Przekątna dzieli prostokąt na dwa trójkąty prostokątne.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 3.

Wzory na obliczanie wymiarów prostokąta

1. Pole prostokąta

Pole prostokąta jest iloczynem jego dwóch prostopadłych względem siebie boków.

P= a\cdot b

2. Obwód prostokąta

Obwód prostokąta jest sumą jego wszystkich boków. Ponieważ przeciwległe boki są równej długości, wzór na obwód prostokąta wygląda następująco:

L=2a+2b

3. Przekątna prostokąta

d=\sqrt{a^{2}+b^{2}}