Reakcja alkinów z wodą bromową

Alkiny, czyli węglowodory nienasycone, posiadające potrójne wiązanie w cząsteczce łatwo i szybko ulegają reakcji z wodą bromową (roztworem bromu w wodzie). Jest to reakcja addycji (przyłączania), która nie wymaga obecności katalizatora. Cząsteczki Br2 są jonizowane za sprawą obecności wiązania potrójnego w alkinach, dzięki czemu dochodzi do rozerwania wiązania potrójnego alkinu i wiązania w cząsteczce bromu oraz przyłączenia atomów bromu do atomów węgla.

Reakcję sumaryczną etynu z wodą bromową przedstawia równanie:

HC≡CH + 2 Br2 → CHBr2-CHBr2

Zachodzi ona w dwóch etapach

HC≡CH + Br2 → CHBr=CHBr

CHBr=CHBr + Br2 → CHBr2-CHBr2

W reakcji powstaje związek nasycony – 1,1,2,2-tetrabromoetan. Przebieg reakcji jest taki sam dla wszystkich alkinów posiadających jedno wiązanie potrójne.