Co oznacza reguła Hunda

Reguła Hunda to zasada, według której atom w stanie podstawowym ma zawsze jak największą liczbę elektronów niesparowanych, czyli pary elektronów tworzą się dopiero po zapełnieniu wszystkich poziomów orbitalnych przez elektrony niesparowane. Dobrze widać to na przykładzie zapełniania poziomów orbitalnych w podpowłoce p w atomach węgla, azotu i tlenu (na rysunku przedstawione kolejno).

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 1.

Jak można zaobserwować, para elektronów utworzyła się dopiero po tym, gdy wszystkie poziomy orbitalne zostały już zapełnione przez niesparowane elektrony.