Addycja cząsteczek do alkenów, czyli reguła Markownikowa

Reguła Markownikowa dotyczy reakcji addycji cząsteczek typu HX (np. HCl, HBr, HI, H2O) do niesymetrycznych cząsteczek alkenów (np. H2C=CH-CH3). Mówi o tym, że atom wodoru pochodzący z cząsteczki HX przyłączany jest do atomu węgla związanego już z większą liczbą atomów wodoru. Rozpatrzmy to na przykładzie reakcji HCl z H2C=CH-CH3. W jej wyniku wiązanie podwójne ulega rozerwaniu i zarówno pierwszy, jak i drugi atom węgla może utworzyć jeszcze jedno wiązanie. Do jednego z nich zostanie przyłączony wodór, natomiast do drugiego – chlor.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 4.

Zgodnie z regułą Markownikowa, wodór przyłączy się do tego atomu węgla, który jest już związany z większą liczbą atomów wodoru, czyli w omawianym przykładzie będzie to pierwszy atom węgla. Chlor przyłączy się zatem do drugiego atomu węgla. Produktem reakcji będzie 2-chloropropan – H3C-CH(Cl)-CH3.