Równoległobok

Równoległobok jest czworokątem posiadającym dwie pary boków równoległych.

Własności równoległoboku

– przekątne równoległoboku dzielą się na połowy;

– suma miar dwóch kolejnych kątów równoległoboku jest równa 180°;

– przeciwległe kąty równoległoboku mają równe miary;

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 3.

Wzory na wymiary równoległoboku

1. Pole równoległoboku:

Pole powierzchni równoległoboku liczy się przy pomocy następujących wzorów:

P=a\cdot h_a=a\cdot b\cdot sin\alpha =\frac{d_1\cdot d2}{2}\cdot sin\psi,

gdzie:
a – Długość jednego boku równoległoboku,
b – Długość drugiego boku równoległoboku,
ha – wysokość opadająca na bok a,
α – kąt ostry równoległoboku,
d1,d2 – przekątne równoległoboku,
φ- kąt ostry zawierający się między przekątnymi równoległoboku

2. Obwód równoległoboku:

Obwód równoległoboku liczony jest według wzoru

L= 2a+2b,

gdzie:
a, b – długości boków równoległoboku