Jakie stopnie utlenienia ma tlen?

Tlen cząsteczkowy w stanie wolnym

W cząsteczce tlenu O2 występują dwa atomy tlenu, z których każdy ma sześć elektronów walencyjnych. Każdemu z tych atomów brakuje dwóch elektronów do osiągnięcia stabilnej konfiguracji elektronowej, czyli oktetu. W cząsteczce występują dwa wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, w których elektrony są uwspólnione, przynależą w takim samym stopniu do obu atomów tlenu.

To wszystko prowadzi nas do informacji, iż stopień utlenienia w cząsteczce O2 jest równy 0.

Tlen w związkach chemicznych

Elektroujemność tlenu jest wysoka, prawie najwyższa ze wszystkich pierwiastków układu okresowego – wynosi 3,5. Dzięki tej właściwości, tlen, tworząc wiązania kowalencyjne spolaryzowane, przyciąga elektrony w swoją stronę. Ustalając stopnie utlenienia pierwiastków, hipotetycznie przyjmujemy, że wszystkie tworzone między nimi wiązania są jonowe. Powiemy zatem, że tlen przejmuje elektrony od atomów, z którymi tworzy wiązania. Dlatego wartość jego stopnia utlenienia jest ujemna. Najczęściej wynosi -II, gdyż tlenowi brakuje dwóch elektronów do osiągnięcia oktetu elektronowego.

Wyjątki w stopniach utlenienia tlenu

Tlen w nadtlenkach, ponadtlenkach i ozonkach nie występuje na -II stopniu utlenienia, ale nadal przyjmuje ujemne wartości stopnia utlenienia. Jest to związane z nietypową budową tych cząsteczek i występowaniem wiązań tlen-tlen o różnej rzędowości.

Stopnie utlenienia tlenu wynoszą:

  • w nadtlenkach -I, np. H2O2,
  • w ponadtlenkach -1/2, np. KO2,
  • w ozonkach -1/3, np. KO3.

Trzeba zwrócić uwagę, że są to tylko wartości umowne, gdyż w rzeczywistości nie istnieje ani jon -1/2, ani -1/3. Jest to zatem duże uproszczenie bez zagłębiania się, co właściwie dzieje się z wiązaniami w tych cząsteczkach.

Kolejną wyjątkową grupą są związki tlenu z fluorem. Fluor ma wyższą elektroujemność (4,0) niż tlen (3,5), dlatego stopień utlenienia tlenu w tych związkach jest dodatni.

We fluorkach tlenu tlen przyjmuje stopień utlenienia:

  • +II w OF2,
  • +I w O2F2.