Trójkąt prostokątny o kątach 90°, 45°, 45°

  • Informacje podstawowe: Trójkąt prostokątny o kątach 90°, 45°, 45° można stworzyć poprzez przecięcie kwadratu jego przekątną. Długość przekątnej kwadratu wynosi a\sqrt{2}. Wartość ta jest jednocześnie przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 3.

  • Własności trójkątów prostokątnych o kątach 90°, 60°, 30°

Trójkąt prostokątny o kątach 90°, 60°, 30° powstaje poprzez przecięcie trójkąta równobocznego jego wysokością. Przyprostokątna trójkąta prostokątnego leżąca naprzeciw kąta 30° wynosi a. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest dwukrotnie dłuższa i wynosi 2a. Długość przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta 60° wynosi a\sqrt{3}.