Twierdzenie Talesa

Twierdzenie Talesa mówi o proporcjonalności odcinków w geometrii i brzmi ono następująco:

jeżeli ramiona kąta przetniemy prostymi równoległymi, to odcinki odłożone na jednym z ramion kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków odłożonych przez te proste na drugim z ramion.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 3.

W związku, z czym na podstawie twierdzenia Talesa:

\frac{OA}{OA'}= \frac{AB}{A'B'}

Także:

  •  \frac{OA}{OB}= \frac{OA'}{OB'}
    .
  • \frac{OA}{A'A}= \frac{OA'}{OB'}
    .
  • \frac{OA}{A'A}=\frac{OB}{B'B}
    .
  • \frac{OA}{OB}= \frac{OA'}{OB'}