Twierdzenie Talesa

Twierdzenie Talesa mówi o proporcjonalności odcinków w geometrii i brzmi ono następująco:

jeżeli ramiona kąta przetniemy prostymi równoległymi, to odcinki odłożone na jednym z ramion kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków odłożonych przez te proste na drugim z ramion.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook  Matematyka część 3.

W związku, z czym na podstawie twierdzenia Talesa:

OAOA=ABAB

a także

OAOB=OAOB

;

OAAA=OBBB

;

OAOB=OAOB