Typy opadów atmosferycznych

Opady atmosferyczne, spadają z chmur. Powstają w wynikiu kondensacji czyli zamiany pary wodnej w wodę i resublimacji, czyli zamiany pary wodnej w lód.  Kropelki lub kryształki wody skupiają się ze sobą w coraz większe skupiska, tworząc chmury, a gdy zbierze się już ich tak dużo i są już tak ciężkie że nie są już w stanie utrzymać się w powietrzu, spadają na ziemię jako opady atmosferyczne.

Ilość takich opadów mierzy się w milimetrach na słup wody. 1mm opadów to 1 litr na 1 metr kwadratowego podłoża.

Do opadów atmosferycznych zaliczamy: deszcz, śnieg, mżawkę, grad a także krupy śnieżne.

Rodzaje opadów atmosferycznych

Deszcz to opad atmosferyczny, który dosięga powierzchni ziemi i posiada postać kropel wody o średnicy większej niż pół miliimetra. Krople deszczcu mają maksymalnie 7-8mm

Mżawka drobny opad atmosferyczny w postaci kropel wody o średnicy mniejszej niż 0,5 mm

Śnieg to taki opad atmosferyczny, który wystepuje w postaci kryształków lodu,łączących się w płatki śniegu.

Kryształek śniegu w powiększeniu

Krupy śnieżne -występują w postaci stożkowatych lub kulistych, porowatych ziarenek lodowych o średnicy od 1-5 mm. Są na tyle kruche, że łatwo ulegają rozpadowi

Krupy śnieżne w powiększeniu

Grad- to taki opad atmosferyczny, który pojawia się w postaci bryłek lodu o kulistym kształcie, i średnicy od 5 mm do 5 cm.Grad ppojawia się zwykle w ciepłej porze roku

Oprócz opadów które spadają , można wyróznić również takie, które wytwarzają się  po zetknięciu opadu z podłożem o róznych temperaturach.  Są to :

rosa – powstająca na skutek nocnego ochładzania się powierzchni ziemi. Ciepłe powietrze, które tworzy się gdy rano wyjdzie słońce, skrapla się bezpośrednio na schłodzonych po nocy gruncie i roślinności,

szron – który powstaje podobnie jak rosa, tyle że powierzchnia gruntu ochłodziła się w nocy poniżej 0 stopni Celsjusza. To tak jakby rosa, która odrazu zamarzła

szadź – pojawia się w czasie mroźnej pogody, gdy chwilowy napływ cieplejszego powietrza tworzy mgłę. Gdy ta mgła osiądzie na zamarzniętych przedmiotach, tworzy się na nich szadź.

gołoledź- krople deszczu lub mżawki, które spadają na powierzchnią, która ma mniej niż 0 stopni Celsjusza

Ilość opadów uzależniona jest od kilku czynników. Najważniejszym z nich jest wilgotność powietrza, czyli ilośći pary wodnej znajdującej się w powietrzu. Wilgotność możemy zmierzyć w gramach na metr sześcienny, wtedy mówimy o wilgotności bezwzględnej, lub procentowo, wtedy mówimy o wilgotności względnej.

Wilgotność 0 % oznacza że w powietrzu nie ma pary wodnej, a przy 100% oznacza, że więcej pary już się w tym powietrzu nie zmieści, chyba że wzrośnie temperatura. Najwięcej opadów jest tam, gdzie jest największa wilgotność (np. w okolicy strefy równikowej), a najmniej opadów tam gdzie jest najmniejsza wilgotność(strefy zwrotnikowe, okołobiegunowe)

Na wielkość opadów wpływa również:

ciśnienie atmosferyczne -największe opady są tam gdzie jest niskie ciśnienie odległość od zbiorników wodnych – im dalej od zbiorników wodnych tym mniejsze opady

ukształtowanie powierzchni – na stokach dowietrznych jest więcej opadów niż w kotlinach ‘

prądy morskie – tam gdzie są ciepłe prądy morskie jest więcej opadów niż tam gdzie wystepują zimne prądy morskie