Otrzymywanie i reakcje mocznika

Mocznik to zwyczajowa nazwa karbonamidu (diamidu kwasu węglowego) – związku chemicznego należącego do grupy amidów o wzorze CO(NH2)2. Powoduje mętnienie wody wapiennej, co można zaobserwować doświadczalnie. Do probówki z rozpuszczonym w wodzie mocznikiem należy dodawać kroplami stężony roztwór kwasu siarkowego (VI), a następnie zamknąć probówkę korkiem z rurką odprowadzającą i ogrzać. Po umieszczeniu końca rurki w probówce z wodą wapienną obserwować możemy jej zmętnienie. Świadczy to o wydzielaniu się dwutlenku węgla – gazu, który powoduje mętnienie wody wapiennej. Zachodzi następująca reakcja:

CO(NH2)2 + H2O + H2SO4 → (NH4)2SO4 + CO2↑ – reakcja zachodzi w podwyższonej temperaturze

Kolejną reakcją, której ulega mocznik, jest reakcja z wodorotlenkiem sodu:

CO(NH2)2 + 2 NaOH → Na2CO3 + 2NH3↑ – reakcja zachodzi w podwyższonej temperaturze

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 4.

Mocznik pod wpływem intensywnego ogrzewania ulega reakcji kondensacji, tworząc dimocznik (inaczej – biuret):

CO(NH2)2 + CO(NH2)2 → (NH2)CO(NH)CO(NH2) + NH3↑ – reakcja zachodzi w podwyższonej temperaturze