Wodorotlenki zasadowe – charakterystyka i reakcje

Wodorotlenki ze względu na charakter chemiczny dzieli się na zasadowe i amfoteryczne. Wodorotlenki amfoteryczne mogą wykazywać przewagę właściwości zasadowych lub kwasowych (dużo rzadziej). Nie istnieją wodorotlenki kwasowe – wodorotlenki o kwasowym charakterze chemicznym. Jednak niektóre wodorotlenki mogą być kwasami według teorii Lewisa – posiadać lukę elektronową, czyli być akceptorem elektronów. Przykładem wodorotlenku, który jest kwasem Lewisa jest Al(OH)3, który przyjmuje parę elektronową z grupy OH, tworząc jon kompleksowy Al(OH)4.

Czym są wodorotlenki zasadowe?

Wodorotlenki zasadowe tworzone są przez metale 1 i 2 grupy oprócz Be oraz metale bloku d na najniższym stopniu utlenienia. Przykładami wodorotlenków zasadowych, powstałych z innych metali niż leżące w 1 i 2 grupie układu okresowego, są: Hg(OH)2, Cr(OH)2, Mn(OH)2, Ni(OH)2, Ni(OH)3.

Wodorotlenki metali z 1 i 2 grupy głównej oprócz Be i Mg rozpuszczają się w wodzie, tworząc zasady. Ich wodne roztwory są żrące.

Wodorotlenki zasadowe reagują z kwasami, tworząc sole, np.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Ca(OH)2 + 2 HCl → CaCl2 + 2 H2O

Wodorotlenki zasadowe reagują z tlenkami kwasowymi, tworząc sole, np.

2 NaOH + SO3 → Na2SO4 + H2O

Ca(OH)2 + Cl2O7 → Ca(ClO4)2 + H2O