Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia pozwalają na szybsze i sprawniejsze wykonywanie obliczeń. Wyróżnia się następujące wzory skróconego mnożenia.

Kwadrat sumy

Kwadrat sumy dwóch wyrażeń jest równy kwadratowi pierwszego wyrażenia plus podwójny iloczyn pierwszego oraz drugiego wyrażenia plus kwadrat drugiego wyrażenia.

Przykład:

Kwadrat różnicy

Kwadrat różnicy dwóch wyrażeń równy jest kwadratowi pierwszego wyrażenia minus podwójny iloczyn pierwszego i drugiego wyrażenia plus kwadrat drugiego wyrażenia.

Przykład:

>> Chcesz dobrze zdać maturę z matematyki? Zobacz ebook Matematyka część 1.

Różnica kwadratów dwóch wyrażeń

Suma dwóch wyrażeń pomnożona przez ich różnice, jest równy różnicy kwadratów tych wyrażeń.

Przykład:

Sześcian sumy

Sześcian sumy dwóch wyrażeń jest równy sześcianowi pierwszego wyrażenia plus potrójny iloczyn kwadratu pierwszego wyrażenia oraz drugiego wyrażenia plus iloczyn potrójnego pierwszego wyrażenia i kwadratu drugiego wyrażenia plus sześcian drugiego wyrażenia.

Przykład:

Sześcian różnicy

Sześcian różnicy dwóch wyrażeń jest równy sześcianowi pierwszego wyrażenia minus potrójny iloczyn kwadratu pierwszego wyrażenia oraz drugiego wyrażenia plus iloczyn potrójnego pierwszego wyrażenia i kwadratu drugiego wyrażenia minus sześcian drugiego wyrażenia.

Przykład:

Różnica sześcianów dwóch wyrażeń

Różnica dwóch wyrażeń podniesionych do sześcianu, jest równa różnicy pierwszego i drugiego wyrażenia pomnożonego przez kwadrat pierwszego wyrażenia plus iloczynu pierwszego i drugiego wyrażenia plus kwadratu drugiego wyrażenia.

Przykład:

Suma sześcianów dwóch wyrażeń

Suma dwóch wyrażeń podniesionych do sześcianu, jest równy sumie pierwszego i drugiego wyrażenia pomnożonego przez kwadrat pierwszego wyrażenia minus iloczynu pierwszego i drugiego wyrażenia plus kwadratu drugiego wyrażenia.

Przykład: