W jaką stronę skierowano obiektyw aparatu?

Arkusze maturalne z geografii zawierają zadanie, polegające na określeniu strony skierowania obiektywu aparatu podczas wykonywania zdjęcia. Aby zadania to rozwiązać poprawnie należy:

  • Posiadać umiejętność czytania mapy, korzystania z niej, posługiwanie się legendą
  • Umieć odnaleźć podane miejsca na mapie oraz punkty charakterystyczne
  • Posiadać orientację w terenie, bez problemu określać kierunki świata

Do zadań tego typu często dołączane są  zadania pośrednie, których rozwiązanie opiera się na umiejętności obliczania azymutów oraz odległości na mapie.

Zadanie: Na zdjęciu wykonanym z parkingu (C5) w stronę przeciwległego brzegu Jeziora Pilchowickiego przedstawiono pociąg jadący po moście kolejowym (D5) ze stacji Wleń (E2) w kierunku stacji Jeżów Sudecki (I7).

W jakim kierunku poruszał się pociąg (A czy B)?

Zadanie to wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach.

Rozwiązanie:

  1. Aby określić w którą stronę był skierowany obiektyw aparatu należy charakterystyczne miejsca z treści zadania nanieść na kolorową mapę.
  2. Pociąg porusza się ze stacji Wleń do stacji Jeżów Sudecki. Zaznaczamy obie stacje na mapie. Stacja Wleń znajduje się na północy, natomiast stacja Jeżów Sudecki na południowym wschodzie.
  3. W następnym kroku zaznaczamy miejsce zrobienia fotografii. W treści zadania jest informacja, że zdjęcie zrobiono z parkingu w polu C5.
  4. Będąc na parkingu w polu C5 po lewej stronie mamy stację Wleń natomiast stacja Jeżów Sudecki jest po prawej. Zaznaczamy więc na dołączonej fotografii, że kierunek A to kierunek stacji Wleń natomiast kierunek B to kierunek stacji Jeżów Sudecki.

Odpowiedź: Pociąg poruszał się w kierunku B.