Rozmieszczenie elektronów na jednym poziomie orbitalnym – Zakaz Pauliego

Zakaz Pauliego mówi o tym, że w atomie/jonie nie mogą istnieć dwa elektrony o identycznych stanach kwantowych – takich samych wartościach wszystkich czterech liczb kwantowych. Innymi słowy, dla elektrony znajdujące sięna tym samym poziomie orbitalnym muszą posiadać inną wartość spinu (magnetycznej spinowej liczby kwantowej).

Liczby kwantowe

n – główna liczba kwantowa, przyjmuje wartości liczb naturalnych (n=1, 2, 3, 4…) i określa energię elektronu w atomie; stany kwantowe o takiej samej wartości głównej liczby kwantowej tworzą powłokę elektronową (powłoki elektronowe oznacza się literami K, L, M, N, O, P, Q).

l – poboczna liczba kwantowa, jest to liczba całkowita, gdzie 0 ≤ l ≤ (n-1); stany kwantowe o takich samych wartościach głównej liczby kwantowej i pobocznej liczby kwantowej tworzą podpowłokę elektronową.

m – magnetyczna liczba kwantowa, przyjmuje wartości liczb całkowitych -l ≤ m ≤ l i określa liczbę poziomów orbitalnych związanych z ułożeniem się orbitali atomowych w przestrzeni pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego; stany kwantowe o takich samych wartościach liczb kwantowych n, l oraz m tworzą poziom orbitalny.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 1.

ms – magnetyczna spinowa liczba kwantowa, przyjmuje wartość \frac{1}{2}  lub -\frac{1}{2}  i określa spin (własny moment pędu elektronu, czyli kierunek obrotu elektronu wokół własnej osi).