Zasada nieoznaczoności Heisenberga

Zasada nieoznaczoności Heisenberga to reguła sformułowana przez niemieckiego fizyka w 1926 roku. Mówi ona o tym, że nie jest możliwe jednoczesne oznaczenie pędu (czyli wielkości fizycznej będącej iloczynem masy i prędkości poruszającej się cząsteczki) i położenia elektronu w atomie. Nie da się określić równocześnie toru, po jakim elektron się porusza oraz tego, gdzie się w danej chwili znajduje.

>> Chcesz dobrze zdać maturę z chemii? Zobacz ebook Chemia część 4.

Im dokładniej określimy położenie, tym mniejszą dokładnością będzie się charakteryzować pęd. Dlatego też koncepcję elektronów na orbitach należy zastąpić prawdopodobieństwem znalezienia elektronu w określonym czasie, w wybranym obszarze wokół jądra atomowego w tak zwanej chmurze elektronowej.