Tlenki amfoteryczne

W roztworze wodnym związki amfoteryczne mają zdolność tworzenia zarówno kationów, jak i anionów. Tlenki amfoteryczne budują metale o średniej elektroujemności, np. Al, Zn oraz półmetale, np. Ar, As.

Tlenki atmosferyczne – lista

Do tlenków amfoterycznych zalicza się: Al2O3, ZnO, BeO, Cr2O3, MnO2, As2O3, PbO, PbO2, CuO, Cu2O, FeO, Fe2O3, Ga2O3, SnO2,

Tlenki amfoteryczne reagują z mocnymi kwasami i mocnymi zasadami. Nie reagują z wodą.

1.Reakcja tlenków atmosferycznych z mocnymi kwasami

W reakcji tlenku amfoterycznego z mocnym kwasem powstaje sól tego kwasu i woda, np.

Al2O3 + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2O

SnO2 + 2 H2SO4 → Sn(SO4)2 + 2 H2O

2.Reakcja tlenków atmosferycznych z mocnymi zasadami

W reakcji tlenku amfoterycznego z mocną zasadą powstaje związek kompleksowy (koordynacyjny/ hyfroksykompleks). W procesie udział bierze również woda. Na przykład:

Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2 Na[Al(OH)4] tetrahydroksyglinian sodu

ZnO + 2 KOH + H2O → K2[Zn(OH)4] tetrahydroksycynkan potasu

Przejdź do:

moc kwasów,

konfiguracja elektronowa.

Sprawdź też inne kursy maturalne i przygotuj się do egzaminów!