Zadania maturalne z Matematyki

Zadania z matur, podzielone na dwanaście działów. Wyłącznie poziom podstawowy.

Podstawowe obliczenia

Funkcje liniowe

Funkcje kwadratowe

Funkcje wymierne

Trygonometria

Planimetria

Geometria przestrzenna

Geometria analityczna

Równania z niewiadomymi

Ciągi matematyczne

Statystyka opisowa

Prawdopodobieństwo