Artykuły z biologii2019-10-04T19:30:25+02:00

Artykuły z Biologii

.

Plastydy

Plastydy - budowa i funkcję Plastydy to autonomiczne organelle komórkowe roślin o podwójnej błonie

GERL

GERL System GERL jest zespołem jednobłonnych organelli komórkowych, które są bezpośrednio od siebie zależne.