Zadania maturalne z Chemii

Zadania z poziomu podstawowego i rozszerzonego zostały podzielone na pięć działów. Blisko 900 zadań.

Atom, pierwiastek
& wiązania

Atom, pierwiastek
& wiązania 2.

Związki
nieorganiczne 

Związki
nieorganiczne 2.

Zadania
obliczeniowe  

Zadania
obliczeniowe 2.

Węglowodory
& pochodne

Węglowodory
& pochodne 2.

Pochodne wielofunk.
& izomeria

Pochodne wielofunk. & izomeria 2.

Pochodne wielofunk. & izomeria 3.